haystack

haystack är din källa för datadrivna beslut. Med över 40 miljoner rader statistik ger vi dig en unik möjlighet att identifiera vinnande och förlorande faktorer i ditt sortiment.

haystacks vision är att hjälpa kunder att fatta beslut baserat på relevant och uppdaterad information. Med våra tre fördefinierade analyser kan användare enkelt få en djupare förståelse för vad marknaden efterfrågar. Dessutom kan man utforska insikterna ytterligare med hjälp av vår utforskare och skapa egna skräddarsydda analyser.

Färdiga analyser

Nu behöver du inte lägga tid på att ta fram och städa data. Med ett knapptryck ger haystack dig färdiga analyser som går att bryta ner till minsta beståndsdel.

Kategorianalys
Produktanalys
Avtalsanalys
Bolagsöversikt

Skräddarsy dina sökningar på en aldrig skådad detaljnivå

Vill du gräva djupare? Med vår utforskare kan du dyka ner i tendmills stora databank och skräddarsy dina helt egna sökningar.

Statistik på kravnivå

Med haystacks produktanalys kan du se exakt hur inköpen ser ut beroende på kravställning. Marknadsstorleken på köttbullar med 63% kötthalt är 5x större än med 62%.

Varför förlorar ni?

Med haystack får du efter varje tilldelning en analys som visar de vinnande och förlorande faktorerna i era produkter baserat på pris.

Presentera datan

Vill du presentera datan utanför tendmill? Med haystack kan du naturligtvis exportera både underliggande data samt visualiseringar.

What our customers are saying

Med tendmill effektiviserar vi vårt anbudsarbete samtidigt som deras data ger oss en unik möjlighet att arbeta datadrivet med produktutveckling.

Peter Persson
Key Account Manager, Fontana

Med vår breda portfölj är tendmill ett utmärkt verktyg för att få en översikt av marknaden samt gå ner på detaljnivå och se till att våra produkter uppfyller offentlig sektors kravställning.

Henrik Stierna
Marketing Manager, Orkla Foods Sweden

Frågor & svar

Boka Demo
Kan man se priser på andra produkter än sina egna?

Ja, all statistik vi begär ut är offentlig data tillgänglig för allmänheten. Det finns därmed inga begränsningar på vilken data man kan se som haystack-kund. Vi ger tillgång till allt.

Kan man se priser i haystack och i så fall vilka priser?

Ja, priser finns alltid med i den statistik vi begär ut. Det är alltid offentlig myndighets inköpspris som visas.

Hur mycket statistik har ni?

Vi har en täckningsgrad på över 90%. Vi beräknar för varje kommun hur stor andel av Sveriges befolkning den representerar, och summerar vi detta når vi över 90% av befolkningen. Utöver det har vi även data från regioner samt myndigheter.

Hur ofta uppdaterar ni er statistik?

Statistiken uppdateras för närvarande kvartalsvis och i vissa fall månadsvis.